Smelleken 940Smelleken
Olieverf op doek
18 x 24

(Klik op het plaatje voor een vergroting)

Een fijne vogel om te schilderen en hij heeft een prachtige naam, het klinkt een beetje Middeleeuws, vind ik. Hij komt hier niet meer zo veel voor, daarom heb ik hem ook geschilderd op een paal met in de verte de horizon. Rechts zie je het al een klein beetje licht worden. Dit olieverfschilderijtje is 18x24 cm

ALGEMENE INFORMATIE.

Smelleken is een Brabants woord, naar het schijnt, lang geleden heette hij sme(e)rie. Het Smelleken is de kleinste valkensoort. Het heeft een relatief lange staart, brede vleugelbasis en niet al te spitse vleugelpunten. Het vliegt vaak laag en snel in een rechte lijn en zit graag op de grond. Maar het bidt niet. Het is een vogeljager in open land, die vooral op zangvogels jaagt. Het Smelleken is een noordelijke soort, broedt op toendra's, hoogvlakten met heide en in de halfopen taiga. Vanaf september tot in mei is het heel sporadisch bij ons te zien. Het zoekt soms het gezelschap op van blauwe kiekendieven op die de vogels voor hem opjaagt. Het mannetje is blauwgrijs van boven, met zwarte staartband. Bruinoranje gevlekte borst. Vrouwtjes en jonge vogels zijn bruin van boven, bruin wit gevlekt van onderen. Het vrouwtje is een stuk forser dan man. Als we ze in Nederland zien is dat in open land, op akkers en weilanden, heide en hoogveen, open duin en kwelders. Soms kun je ze spotten op hun trektocht boven bos en de stad. Het overnacht vaak in rietvelden of hoge heide.

VOEDSEL

Smellekens eten kleine vogels, vooral zangvogels tot ongeveer 50 gram. Vaak piepers (graspieper), vinkachtigen (kneu, frater), gorzen en leeuweriken. Soms ook grotere vogels (steltlopers, kramsvogel), zelden kleine zoogdieren. Ook wel libellen. Het Smelleken is een drieste en volhardende jager van open gebied. Vliegt snel en laag aan om prooien te verrassen, slaat de prooi in vlucht.